Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Praca

Dokumenty powiązne

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka. Oferta nr 11_2024

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Starszy Inspektor ds. Promocji. Oferta nr 9_2024

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny. Oferta nr 10_2024

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny. Oferta pracy 8_2024

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Starszy Inspektor ds. Promocji. Oferta nr 9_2024

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny. Oferta nr 8_2024

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 5/2024

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny. Oferta pracy 6_2024

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny lub Osoba uprawniona.Oferta pracy 7_2024

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny lub Osoba uprawniona. Oferta nr 7_2024

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny. Oferta nr 6_2024

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka. Oferta nr 5_2024

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Medycznych

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny 2_2024

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 3/2024

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny lub Osoba uprawniona. Oferta nr 4_2024

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka. Oferta nr 3_2024

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny. Oferta nr 2_2024

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny 1_2024

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny. Oferta nr 1_2024

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Z-ca Głównego Księgowego - oferta pracy nr 17/2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 16/2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Kierownik Terenowego Oddziału u Rybniku - oferta pracy nr 15/2023

Informacja o kandydatach przechodzących do kolejnego etapu naboru na stanowisko pracy Z-ca Głównego Księgowego. Oferta pracy 17/2023

Informacja o kandydatach przechodzących do kolejnego etapu naboru na stanowisko pracy Kierownik Działu Terenowego Odziału w Rybniku. Oferta pracy 15/2023

Informacja o kandydatach przechodzących do kolejnego etapu naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka. Oferta pracy 16/2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Z-ca Głównego Księgowego - oferta pracy nr 17/2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 16/2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Kierownik Terenowego Oddziału w Rybniku nr 15/2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Kierownik Działu Administracyjno-Kadrowego - oferta pracy nr 14/2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego. Oferta pracy 12/2023

Informacja o kandydatach przechodzących do kolejnego etapu naboru na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Kadrowego. Oferta pracy 14/2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Kierownik Terenowego Oddziału w Rybniku .Oferta pracy nr 13/2023

Informacja o kandydatach przechodzących do kolejnego etapu naboru na stanowisko Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego. Oferta pracy 12/2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Kierownik Działu Administracyjno-Kadrowego - oferta pracy nr 14/2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Kierownik Terenowego Oddziału w Rybniku nr 13/2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczy - oferta pracy nr 12/2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Kierownik Działu Dawców i Pobierania - oferta pracy nr 11/2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Kierownik Działu Dawców i Pobierania - oferta pracy nr 11/2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Kierownik Działu Administracyjno-Kadrowego - oferta pracy nr 10/2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 9/2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy "pielęgniarka". Oferta pracy 08/2023

Informacja dotycząca naboru na stanowisko pracy "pielęgniarka". Oferta pracy 07/2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 7 2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 6 2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 5/2023

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy pracownik techniczno - gospodarczy - oferta pracy nr 4/2023

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 3/2023

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 2/2023

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 1/2023

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Z-ca Głównego Księgowego- oferta pracy nr 7/2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 6/2022

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 5/2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Diagnosta laboratoryjny - oferta pracy nr 4/2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Diagnosta laboratoryjny lub Technik analityki medycznej - oferta pracy nr 3/2022

Zastępca Głównego Księgowego- oferta pracy nr 2/2022

Diagnosta laboratoryjny lub technik analityki medycznej - oferta pracy nr 1/2022

Diagnosta laboratoryjny lub technik analityki medycznej - oferta pracy nr 30/2021

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Asystent /diagnosta laboratoryjny/ lub technik analityki medycznej

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Starsza rejestratorka medyczna - Oferta pracy nr 28/2021

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Kadr - Oferta pracy nr 27/2021

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy pielęgniarka - Oferta pracy nr 26/2021

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy kierowca - Oferta pracy nr 25/2021

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy Nr 25/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "kierownik Działu zapewnienia Jakości" - oferta pracy 24/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "kierownik Działu Zapewnienia Jakości" - oferta pracy 22/2021

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy Nr 21/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "główny księgowy" - oferta pracy 20/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy 19/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy 18/2021

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pracownik Działu Ekspedycji (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy Nr 17/2021

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "główny księgowy" - oferta pracy nr 16/2021

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracy "główny księgowy" - oferta pracy 16/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "główny księgowy" - oferta pracy 16/2021

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "główny księgowy" - oferta pracy nr 14/2021

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracy "główny księgowy" - oferta pracy 14/2021

Informacja dotycząca naboru na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 15/2021

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 13/2021

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "starszy specjalista ds. administracyjnych" - oferta pracy nr 11/2021

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 13/2021

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracy "starszy specjalista ds. administracyjnych" - oferta pracy 11/2021

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "asystent" w Dziale Zapewnienia Jakości- oferta pracy nr 12/2021

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracy "asystent" w Dziale Zapewnienia Jakości - oferta pracy 12/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy 15/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "główny księgowy" - oferta pracy 14/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy 13/2021

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy nr 9/2021

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym”- oferta pracy nr 9/2021

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 10/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko "asystent" w Dziale Zapewnienia Jakości- oferta pracy 12/2021

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy nr 8/2021

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana</span> <strong>Pawluch Ewelina z Raciborza.</strong></p>

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 7/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko "starszy specjalista ds. administracyjnych" - oferta pracy 11/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy 10/2021

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy Nr 9/2021

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 6/2021

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko "pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy 8/2021

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 7/2021

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 6/2021

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy nr 5/2021

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "specjalista ds. administracji" - oferta pracy nr 1/2021

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy Nr 8/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy 7/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy 6/2021

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy Nr 5/2021

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 4/2021

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 3/2021

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy nr 2/2021

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko „specjalista ds. administracji”- oferta pracy nr 1/2021

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dot. naboru na wolne stanowisko pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent) - oferta pracy nr 20/2020

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy 4/2021

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy 3/2021

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy Nr 2/2021

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy "pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy nr 20/2020

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko "specjalista ds. administracji" w Sekretariacie - oferta pracy 1/2021

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy Nr 20/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy Nr 19/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy Nr 18/2020

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko "pielęgniarka" - oferta pracy 17/2020

<p><strong><span style="font-size:14px">Oferty należy składać do 18 grudnia 2020 r. do godz. 15:00</span></strong></p>

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy Nr 16/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy Nr 15/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "asystent (diagnosta laboratoryjny w Dziale Laboratoryjnym)" - oferta pracy Nr 14/2020

<p><strong><span style="font-size:14px">Termin składania ofert do 16 października 2020 r. do godz. 15:00</span></strong></p>

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "kierowca" - oferta pracy 13/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "sekretarka" - oferta pracy nr 12/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "informatyk" - oferta pracy nr 11/2020

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko "Kierownik Terenowego Oddziału w Jastrzębiu-Zdroju" - oferta pracy 10/2020

<p><strong><span style="font-size:14px">Oferty należy składać do 03 sierpnia 2020 r. do godz.15:00</span></strong></p>

Ogłoszenie rekrutacji na zastępstwo na stanowisko pracownik ds. zamówień publicznych (referent,inspektor) - oferta pracy nr 9/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "starszy specjalista informatyk" - oferta pracy nr 8/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pielęgniarka" - oferta pracy 7/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pielęgniarka" - oferta pracy 6/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "starszy specjalista informatyk" - oferta pracy nr 5/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pielęgniarka" - oferta pracy 4/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "starszy specjalista informatyk" - oferta pracy nr 3/2020

Ogłoszenie rekrutacji na 2 wolne stanowiska "pielęgniarka" - oferta pracy 2/2020

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu- DRUGIE OGŁOSZENIE

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "kierowca" - oferta pracy nr 1/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "kierowca" - oferta pracy nr 32/2019

MINISTER ZDROWIA ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pracownik Działu Ekspedycji" (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent) - oferta pracy nr 29/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 3 wolne stanowska pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 31/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 3 wolne stanowiska "lekarz" - oferta pracy nr 30/2019

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pracownik Działu Ekspedycji" (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent) - oferta pracy nr 28/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pracy pracownik Działu Ekspedycji - oferta pracy nr 27/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 11/2019

Ogłoszenie rekrutacji na zastępstwo na stanowisko informatyk - oferta pracy 2/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 1/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 2 wolne stanowiska pracy \"pielęgniarka\" - oferta pracy nr 12/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 15/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 14/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 2 wolne stanowiska pracy pielęgniarka - oferta pracy nr 13/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 2 wolne stanowiska pracy pielęgniarka - oferta pracy nr 16/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 17/2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy technika analityki medycznej w Pracowni Analiz Lekarskich-oferta pracy Nr 19/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pracy asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 18/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 2 wolne stanowska pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 20/2019

Ogłoszenie rekrutacji na zastępstwo na stanowisko asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy nr 21/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "lekarz" - oferta pracy nr 22/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "asystent" (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy nr 23/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 2 wolne stanowska pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 24/2019