Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Praca

Dokumenty powiązne

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko "sekretarka" - oferta pracy 12/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "asystent (diagnosta laboratoryjny w Dziale Laboratoryjnym)" - oferta pracy Nr 14/2020

<p><strong><span style="font-size:14px">Termin składania ofert do 16 października 2020 r. do godz. 15:00</span></strong></p>

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "kierowca" - oferta pracy 13/2020

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "informatyk" - oferta pracy nr 11/2020

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko "informatyk" - oferta pracy 11/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "sekretarka" - oferta pracy nr 12/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "informatyk" - oferta pracy nr 11/2020

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "Kierownik Terenowego Oddziału w Jastrzębiu-Zdroju" - oferta pracy 10/2020

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko "Kierownik Terenowego Oddziału w Jastrzębiu-Zdroju" - oferta pracy 10/2020

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 7/2020

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko "Kierownik Terenowego Oddziału w Jastrzębiu-Zdroju" - oferta pracy 10/2020

<p><strong><span style="font-size:14px">Oferty należy składać do 03 sierpnia 2020 r. do godz.15:00</span></strong></p>

Informacja o wynikach naboru na zastępstwo na stanowisko pracownik ds. zamówień publicznych (referent, inspektor) - oferta pracy nr 9/2020

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "starszy specjalista informatyk" - oferta pracy nr 8/2020

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 7/2020

Ogłoszenie rekrutacji na zastępstwo na stanowisko pracownik ds. zamówień publicznych (referent,inspektor) - oferta pracy nr 9/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "starszy specjalista informatyk" - oferta pracy nr 8/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pielęgniarka" - oferta pracy 7/2020

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 6/2020

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "starszy specjalista informatyk" - oferta pracy nr 5/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pielęgniarka" - oferta pracy 6/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "starszy specjalista informatyk" - oferta pracy nr 5/2020

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 4/2020

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 4/2020

Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 2/2020

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "starszy specjalista informatyk" - oferta pracy nr 3/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pielęgniarka" - oferta pracy 4/2020

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na 2 wolne stanowiska pielęgniarka - oferta pracy 2/2020

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "starszy specjalista informatyk" - oferta pracy nr 3/2020

Ogłoszenie rekrutacji na 2 wolne stanowiska "pielęgniarka" - oferta pracy 2/2020

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "kierowca" - oferta pracy nr 1/2020

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu- DRUGIE OGŁOSZENIE

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko kierowcy - oferta pracy 1/2020

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "kierowca" - oferta pracy nr 1/2020

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "kierowca" - oferta pracy nr 32/2019

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko kierowcy - oferta pracy 32/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "kierowca" - oferta pracy nr 32/2019

Informacja o wynikach naboru na 3 wolne stanowiska pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 31/2019

Informacja o wynikach naboru na 3 wolne stanowiska pracy "lekarz" - oferta pracy nr 30/2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "pracownik Działu Ekspedycji" - oferta pracy nr 29/2019

MINISTER ZDROWIA ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pracownik Działu Ekspedycji" (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent) - oferta pracy nr 29/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 3 wolne stanowska pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 31/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 3 wolne stanowiska "lekarz" - oferta pracy nr 30/2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "pracownik Działu Ekspedycji" - oferta pracy nr 28/2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "pracownik Działu Ekspedycji" - oferta pracy nr 27/2019

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pracownik Działu Ekspedycji" (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent) - oferta pracy nr 28/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pracy pracownik Działu Ekspedycji - oferta pracy nr 27/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 11/2019

Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 26/2019

Ogłoszenie rekrutacji na zastępstwo na stanowisko informatyk - oferta pracy 2/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 1/2019

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko technik analityki medycznej w Pracowni Analiz Lekarskich - oferta pracy 19/2019

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy lekarz-oferta pracy Nr 17/2019

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 16/2019

Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska pracy pielęgniarka-oferta pracy Nr 10/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 2 wolne stanowiska pracy \"pielęgniarka\" - oferta pracy nr 12/2019

Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska pracy pielęgniarka-oferta pracy Nr 13/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 15/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 14/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 2 wolne stanowiska pracy pielęgniarka - oferta pracy nr 13/2019

Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska pracy pielęgniarka-oferta pracy Nr 12/2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy lekarz-oferta pracy Nr 11/2019

Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska pracy pielęgniarka-oferta pracy Nr 16/2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym-oferta pracy Nr 15/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 2 wolne stanowiska pracy pielęgniarka - oferta pracy nr 16/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 17/2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy technika analityki medycznej w Pracowni Analiz Lekarskich-oferta pracy Nr 19/2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy lekarz-oferta pracy Nr 14/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pracy asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 18/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 2 wolne stanowska pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 20/2019

Ogłoszenie rekrutacji na zastępstwo na stanowisko asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy nr 21/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "lekarz" - oferta pracy nr 22/2019

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "asystent" (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy nr 23/2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy nr 18/2019

Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 20/2019

Informacja o wynikach naboru na zastępstwo na stanowisko asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy nr 21/2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "lekarz" - oferta pracy nr 22/2019

Ogłoszenie rekrutacji na 2 wolne stanowska pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 24/2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy nr 23/2019

Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 24/2019