Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy technika analityki medycznej w Pracowni Analiz Lekarskich-oferta pracy Nr 19/2019

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Kern Izabela z Rud.