Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy 6/2021

Oferty należy składać do dnia 12 lutego 2021 r. do godz. 15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-pielęgniarka 6 2021.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx