Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "kierowca" - oferta pracy nr 1/2020

Oferty pracy należy składać do dnia 03 lutego 2020 r. do godziny 15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-kierowca 1 2020.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx