Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 6/2022

Oferty należy składać do dnia 12 września 2022 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 3

Załączniki

Ogłoszenie naboru- Pielęgniarka 06_2022.doc

Klauzula - rekrutacja_2022.docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc