Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 3/2024

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

Pani Nicola Drabik z Rybnika