Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Przedmiot działania

1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Racibórz.
2. Obszarem działania Regionalnego Centrum są powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz
miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Żory i Rybnik, z tym że dystrybucja tkanek i komórek
może odbywać się na terenie całego kraju.
3. Dystrybucja krwi i jej składników odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823).