Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Dane teleadresowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
ul.Sienkiewicza 3A
47-400 Racibórz


e-mail:
Dyrektor Dorota Król: sekretariat@rckik.pl
Przewodniczący Komisji Przetargowej: przetargi@rckik.pl
Dział Metodyczno-Organizacyjny i Sprawozdawczości: met-org@rckik.pl
Dział Zapewnienia Jakości: dzj@rckik.pl
Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew oraz Dział Biologii Molekularnej: pcr@rckik.pl


Telefony ogólne :
tel. /32/ 415-20-88, /32/ 418-15-92, /32/ 418 15 01, /32/ 415 34 54, /32/ 418 15 01 (dla wszystkich tych numerów funkcjonują poniższe numery wewnętrzne)

wew. 2 - Rejestracja dawców
wew. 3 -Laboratorium (dla pacjentów zewnętrznych)
wew. 4 - Ekspedycja Krwi
wew. 5 - Działy Medyczne (pozostałe działy medyczne RCKiK)
wew. 6 - Sekretariat
wew. 7 - Administracja (księgowość, kadry, zamówienia publiczne, dział techniczno-gospodarczy, informatyk)
wew.8 - Dział Metodyczno-Organizacyjny i Sprawozdawczości

Telefon wyłącznie do Administracji :
32 418-10-56:
wew. 2 - Księgowość
wew. 3 - Kadry
wew. 4 -Zamówienia publiczne

Fax: /32/ 415 33 81


Oddział Terenowy w Rybniku
ul. Rudzka 15
tel. /32/ 42 24 133
/32/42 22 774

Oddział Terenowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Krasickiego 21

UWAGA!
OGŁOSZENIE !!!
Informujemy, że Oddział Terenowy w Jastrzębiu-Zdroju zostanie przeniesiony z WSS nr 2 przy Alei Jana Pawła II 7 w Jastrzębiu Zdroju do Szpitala im. Korczaka w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Krasickiego 21.
W związku z powyższym od 03.09.2018 r. pobór krwi odbywa się w tymczasowym miejscu przy
ul. Krasickiego 21 z możliwością oddania tylko krwi pełnej w dniach:
od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 13.30.
W związku ze zmianą lokalizacji i trwającymi pracami remontowymi nowego oddziału, czasowo
w Jastrzębiu-Zdroju nie będzie możliwości oddania osocza ani płytek krwi.
O dacie pełnego uruchomienia oddziału w nowej lokalizacji poinformujemy już wkrótce.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.rckik.pl oraz facebooka.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.Oddział Terenowy w Wodzisławiu Śląskim
ul. Radlińska 68
tel./32/ 746 74 71