Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Dane teleadresowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
ul.Sienkiewicza 3A
47-400 Racibórz


e-mail:
Dyrektor Gizela Kowol: sekretariat@rckik.pl
Przewodniczący Komisji Przetargowej: przetargi@rckik.pl
Dział Metodyczno-Organizacyjny i Sprawozdawczości: met-org@rckik.pl
Dział Zapewnienia Jakości: dzj@rckik.pl
Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew oraz Dział Biologii Molekularnej: pcr@rckik.pl


Telefony ogólne :
tel. /32/ 415-20-88, /32/ 418-15-92, /32/ 418 15 01, /32/ 415 34 54, /32/ 418 15 01 (dla wszystkich tych numerów funkcjonują poniższe numery wewnętrzne)

wew. 2 - Rejestracja dawców
wew. 3 -Laboratorium (dla pacjentów zewnętrznych)
wew. 4 - Ekspedycja Krwi
wew. 5 - Działy Medyczne (pozostałe działy medyczne RCKiK)
wew. 6 - Sekretariat
wew. 7 - Administracja (księgowość, kadry, zamówienia publiczne, dział techniczno-gospodarczy, informatyk)
wew.8 - Dział Metodyczno-Organizacyjny i Sprawozdawczości

Telefon wyłącznie do Administracji :
32 418-10-56:
wew. 2 - Księgowość
wew. 3 - Kadry
wew. 4 -Zamówienia publiczne

Fax: /32/ 415 33 81


Oddział Terenowy w Rybniku
ul. Rudzka 15
tel. /32/ 42 24 133
/32/42 22 774

Oddział Terenowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Krasickiego 21
tel. (32) 440 25 50

Oddział Terenowy w Wodzisławiu Śląskim
ul. Radlińska 68
tel./32/ 746 74 71