Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw
Podczas przyjmowania krwiodawców RCKiK w Raciborzu stosuje się do przepisów ?Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi? (Dz. U. z 2014.332 t.j. ze zmianami).
W zakresie załatwiania stron RCKiK nie stosuje się do przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, gdyż nie jest instytucją samorządową.
Sprawy bieżące są załatwiane zgodnie z trybem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.