Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Władze

1. Dyrektorem Centrum jest osoba powołana przez Ministra Zdrowia.
2. Dyrektor ustanawia Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych oraz innych pełnomocników działających w granicach udzielonych im umocowań.


Dyrektor - dr n. med. Dorota Król