Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Władze

1. Dyrektorem Centrum jest osoba powołana przez Ministra Zdrowia.
2. Dyrektor ustanawia Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych oraz innych pełnomocników działających w granicach udzielonych im umocowań.


Dyrektor - mgr Gizela Kowol

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych - lek. Anna Ochalska-Tyka

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
24-11-2022 11:21