Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacje nieudostępnione

Podstawa prawna do nieujawniania danych osobowych:

Art. 3 „Ustawy o ochronie danych osobowych” reguluje krąg podmiotów, zobowiązanych do stosowania jej postanowień, natomiast art. 23 - reguluje te dane osobowe, których przetwarzanie jest dopuszczalne w sytuacjach określonych w tym przepisie.