Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Oddziały Terenowe

Jednostki Organizacyjne (oddziały terenowe)


1. Jednostkami organizacyjnymi (oddziałami terenowymi) Centrum są oddziały w
miejscowościach:
- Rybnik
- Wodzisław Śląski
- Jastrzębie-Zdrój
2. Jednostki organizacyjne (oddziały terenowe) wspomagają podstawową działalność Centrum określoną w Statucie w zakresie ustalonym każdorazowo, w zależności od potrzeb przez
- Dyrektora Centrum.