Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Majątek

Majątek:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu jest w posiadaniu wysokospecjalistycznego sprzętu do pobierania, przetwarzania oraz przechowywania krwi i jej składników, jak również do wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu hematologii, serologii, badań immunoenzymatycznych, koagulologii, wirusologii, biochemi, biologii molekularnej oraz immunodiagnostyki laboratoryjnej.