Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Zarządzenia

Dokumenty powiązne

Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w RCKiK oraz wprowadzenia rejestru kontaktów z klientami zewnętrznymi

Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie zwrotu kosztów przysługującego honorowemu dawcy krwi