Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Sprawozdania

Załączniki

Image030719113733.pdf

Dokumenty powiązne

Sprawozdania za 2020 r. oraz raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r.

Sprawozdania finansowe za 2019 r. oraz raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 r.

Bilans za 2018 rok

Sprawozdania

Bilans za 2016-2017

Rachunek zysków i strat za lata 2014 - 2015 oraz bilans za ww. lata

Wytyczne do sprawozdan z realizacji krajowego planu działan dotyczącego efektywnosci energetycznej

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
03-07-2019 14:05 Ewa Urbińska Dariusz Opaliński
23-08-2013 08:41 utworzono Dariusz Opaliński Dariusz Opaliński