Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Sprawozdania

Załączniki

Raport ekonomiczno - finansowy za 2022 rok.pdf

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021r.pdf

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
21-06-2022 10:58 utworzono Anna Kobylańska