Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenia i przetargi

Lista przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Ślą

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Z

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 04/21

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Zdrój" ZAP 01/21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę probówek dopoboru i separacji osocza w systemie zamknietym dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 03/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu” 02.21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu” RCKiK 01/21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD-II do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu RCKiK 02/21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 01/21

Plan postępowań przetargowych na 2021 rok Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o ogłoszeniu przetargu na „Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/11/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/11/2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na lekarzy na udzielania świadczeń zdrowotnych K.03.2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS" nr RCKiK/11/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/09/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/08/2020

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu "Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych " K.03.2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na lekarzy na udzielania świadczeń zdrowotnych K.02.2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/09/2020

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/09/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU ORAZ DO TERENOWEGO ODDZIAŁU W RYBNIKU" nr RCKiK/09/2020

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu "Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych " K.02.2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/08/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA 4 % ROZTWORU CYTRYNIANU SODU ORAZ ROZTWORU ACD(A) PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU" RCKiK/08/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/07/2020

Pytania i odpowiedzi część 3 dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Pytania i odpowiedzi część 2 dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego"DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KONSULTACYJNYCH DLA RCKiK W R-RZU"(Nr RCKiK/07/2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/06/2020

Pytania i odpowiedzi część 2 dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Informacja o wyborze najkorzysrniejszej oferty dot. KONKURSU NA ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH." K/01/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH (K/01/2020)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonwgo na "Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu (RCKiK/06/2020)

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Konkurs na świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatora hematologicznego 18-parametrowego..." RCKiK/05/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zaproszenia do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu...ZAP/02/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. Zaproszenia do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz ...ZAP/02/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatora hematologicznego 18-parametrowego..." RCKiK/05/2020

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatora hematologicznego 18-parametrowego..." RCKiK/05/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 18-PARAMETROWYCH Z 3 CZĘŚCIOWYM RÓŻNICOWANIEM LEUKOCYTÓW DLA TERENOWYCH ODDZIAŁÓW RCKiK W RYBNIKU, WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM I JASTRZĘBIU-ZDRÓJ” RCKiK/05/20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Informacja z otwarcia ofert dot. Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych dla RCKiK w Raciborzu oraz TO-ZAP/01/2020

Planowane postępowania przetargowe na 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa pojemników z do pobierania i preparatyki krwi” (RCKiK/04/2020))

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu nieograniczonego na "Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" (RCKiK/03/2020).

Informacja z otwarcia ofert dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa pojemników z do pobierania i preparatyki krwi" RCKiK/04/2020

Informacja z otwarcia ofert dot przetargu nieograniczonego na „Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu” (RCKiK/03/2020)

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "DOSTAWĘ POJEMNIKÓW DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI" RCKiK/04/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę pojeminków do pobierania i preparatyki krwi (Nr sprawy RCKiK/04/2020)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU" RCKiK/03/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „DOSTAWĘ NOŻYKÓW DO ZGRZEWARKI TERUMO TSCD DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW” RCKiK/02/2020

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "„DOSTAWĘ NOŻYKÓW DO ZGRZEWARKI TERUMO TSCD DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU” RCKiK/02/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę nożyków do zgrzewarki Terumo TSCD do sterylnego łączenia drenów" RCKIK/02/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LAB., MAT. ZUŻ. I EKSPLOAT. ORAZ DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WRAZ Z SYS. ICH STEROWANIA DO WYKONYWANIA BADAŃ U DAWCÓW W ZAKRESIE ZAKAŻENIA HBV, HCV, HIV1,2 ORAZ ANTY-TREPONEMA POLLIDUM" RCKIK/01/2020

Roztrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.03.2019 - UNIEWAŻNIENIE

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.03.2019

Roztrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.02.2019 - UNIEWAŻNIENIE

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.02.2019

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę urządzeń typu Firewall do zabezpieczenia sieci komputerowej ... -ZAP/05/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "„Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu” RCKiK-13/19

Ogłoszenie przetargu "Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi" ZZP-172/19

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 13/19

Roztrzygnięcie ogłoszenia na najem lokalu użytkowego pod prowadzenie działalności-Unieważnienie N/02/2019

Ogłoszenie przetagu nieograniczonego na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu" 13.19

Ogłoszenie na najem lokali użytkowych pod prowadzenie działalności N.02.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII..." ZAP.04.2019

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP/04/2019

Pytania i odpowiedzi do zapytania na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP.04.2019

Ogłoszenie zapytania ofertowego na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP.04.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania na najem lokalu użytkowego pod prowadzenie działalności N.01.2019

Ogłoszenie o przetagu na najem lokalu użytkowego pod prowadzenie działalności N.01.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na "Świadczenie usług w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK..."zap.03.2019

Zaproszenie do skłądania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK ..." ZAP.03.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie na "Świadczenie usług badań labolatoryjnych dla RCKiK w Raciborzu" 01.K.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu konkursowym na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2019

Informacja o wyborze najkorzysytniejszej oferty na " Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu" 12.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.19

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu" 12.19

Pytania i opdpowiedzi II do konkursu na "Świadczenie usług badań labolatoryjnych" 01.K.2019

Pytania i odpowiedzi do konkursu na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" 01.K.2019

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK" 12.19

Informacja z otwarcia ofert na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.19

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Konkursie na świadczenie usług badań laboratoryjnych" 01.K.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA..." 07.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla RCKiK w Raciborzu" ZAP.02.2019

Ogłoszenie przetargu na "Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu" 12.19

Informacja o wyborze II na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu" 09.19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Zapytanie ofertowe na " Świadzcenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych oddziałach w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu Zdrój" ZAP.02.201

Zawiadomienie u unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty bajkorzystniejszej oraz o ponownej ocenie ofert w postępowaniu na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu" 09.19

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu" 09.19

Ogłoszenie przetargu na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na "Dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Pytania i odpowiedzi do przetargu na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu" 08.19

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu" 08/19

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w R

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06.19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Informacja z otwarcia ofert na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06.19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA HCV+ RNA HIV+ DNA HBV całkowicie automatycznymi metoda

Pytania i odpowiedzi - uzupełnienie do postępowania na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06/19

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06/19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 06.19

Dokumenty powiązne

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 04/21

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Zdrój" ZAP 01/21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę probówek dopoboru i separacji osocza w systemie zamknietym dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 03/21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 01/21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD-II do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu RCKiK 02/21

Plan postępowań przetargowych na 2021 rok Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o ogłoszeniu przetargu na „Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/11/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/11/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS" nr RCKiK/11/2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na lekarzy na udzielania świadczeń zdrowotnych K.03.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/09/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/08/2020

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu "Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych " K.03.2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na lekarzy na udzielania świadczeń zdrowotnych K.02.2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/09/2020

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/09/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU ORAZ DO TERENOWEGO ODDZIAŁU W RYBNIKU" nr RCKiK/09/2020

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu "Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych " K.02.2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/08/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA 4 % ROZTWORU CYTRYNIANU SODU ORAZ ROZTWORU ACD(A) PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU" RCKiK/08/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/07/2020

Pytania i odpowiedzi część 3 dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Pytania i odpowiedzi część 2 dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego"DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KONSULTACYJNYCH DLA RCKiK W R-RZU"(Nr RCKiK/07/2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/06/2020

Pytania i odpowiedzi część 2 dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Informacja o wyborze najkorzysrniejszej oferty dot. KONKURSU NA ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH." K/01/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH (K/01/2020)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonwgo na "Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu (RCKiK/06/2020)

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Konkurs na świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatora hematologicznego 18-parametrowego..." RCKiK/05/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zaproszenia do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu...ZAP/02/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. Zaproszenia do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz ...ZAP/02/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatora hematologicznego 18-parametrowego..." RCKiK/05/2020

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatora hematologicznego 18-parametrowego..." RCKiK/05/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 18-PARAMETROWYCH Z 3 CZĘŚCIOWYM RÓŻNICOWANIEM LEUKOCYTÓW DLA TERENOWYCH ODDZIAŁÓW RCKiK W RYBNIKU, WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM I JASTRZĘBIU-ZDRÓJ” RCKiK/05/20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Informacja z otwarcia ofert dot. Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Planowane postępowania przetargowe na 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa pojemników z do pobierania i preparatyki krwi” (RCKiK/04/2020))

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu nieograniczonego na "Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" (RCKiK/03/2020).

Informacja z otwarcia ofert dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa pojemników z do pobierania i preparatyki krwi" RCKiK/04/2020

Informacja z otwarcia ofert dot przetargu nieograniczonego na „Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu” (RCKiK/03/2020)

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "DOSTAWĘ POJEMNIKÓW DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI" RCKiK/04/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę pojeminków do pobierania i preparatyki krwi (Nr sprawy RCKiK/04/2020)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU" RCKiK/03/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „DOSTAWĘ NOŻYKÓW DO ZGRZEWARKI TERUMO TSCD DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW” RCKiK/02/2020

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "„DOSTAWĘ NOŻYKÓW DO ZGRZEWARKI TERUMO TSCD DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU” RCKiK/02/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę nożyków do zgrzewarki Terumo TSCD do sterylnego łączenia drenów" RCKIK/02/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LAB., MAT. ZUŻ. I EKSPLOAT. ORAZ DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WRAZ Z SYS. ICH STEROWANIA DO WYKONYWANIA BADAŃ U DAWCÓW W ZAKRESIE ZAKAŻENIA HBV, HCV, HIV1,2 ORAZ ANTY-TREPONEMA POLLIDUM" RCKIK/01/2020

Roztrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.03.2019 - UNIEWAŻNIENIE

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.03.2019

Roztrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.02.2019 - UNIEWAŻNIENIE

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.02.2019

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę urządzeń typu Firewall do zabezpieczenia sieci komputerowej ... -ZAP/05/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "„Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu” RCKiK-13/19

Ogłoszenie przetargu "Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi" ZZP-172/19

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 13/19

Roztrzygnięcie ogłoszenia na najem lokalu użytkowego pod prowadzenie działalności-Unieważnienie N/02/2019

Ogłoszenie przetagu nieograniczonego na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu" 13.19

Ogłoszenie na najem lokali użytkowych pod prowadzenie działalności N.02.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII..." ZAP.04.2019

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP/04/2019

Pytania i odpowiedzi do zapytania na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP.04.2019

Ogłoszenie zapytania ofertowego na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP.04.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania na najem lokalu użytkowego pod prowadzenie działalności N.01.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na "Świadczenie usług w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK..."zap.03.2019

Ogłoszenie o przetagu na najem lokalu użytkowego pod prowadzenie działalności N.01.2019

Zaproszenie do skłądania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK ..." ZAP.03.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie na "Świadczenie usług badań labolatoryjnych dla RCKiK w Raciborzu" 01.K.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu konkursowym na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2019

Informacja o wyborze najkorzysytniejszej oferty na " Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu" 12.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.19

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu" 12.19

Pytania i opdpowiedzi II do konkursu na "Świadczenie usług badań labolatoryjnych" 01.K.2019

Pytania i odpowiedzi do konkursu na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" 01.K.2019

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK" 12.19

Informacja z otwarcia ofert na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.19

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Konkursie na świadczenie usług badań laboratoryjnych" 01.K.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA..." 07.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla RCKiK w Raciborzu" ZAP.02.2019

Ogłoszenie przetargu na "Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu" 12.19

Informacja o wyborze II na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu" 09.19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA HCV+ RNA HIV+ DNA HBV całkowicie automatycznymi metoda

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Zapytanie ofertowe na " Świadzcenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych oddziałach w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu Zdrój" ZAP.02.201

Zawiadomienie u unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty bajkorzystniejszej oraz o ponownej ocenie ofert w postępowaniu na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu" 09.19

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu" 09.19

Ogłoszenie przetargu na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na "Dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Pytania i odpowiedzi do przetargu na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu" 08.19

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu" 08/19

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w R

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06.19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Informacja z otwarcia ofert na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06.19

Pytania i odpowiedzi - uzupełnienie do postępowania na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06/19

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06/19