Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenia i przetargi

Lista przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS...." RCKK/02/24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKK/03/24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń ..." RCKK/01/24

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu" RCKK/03/24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, naprawi konserwacji samochodów należących do RCKiK w Raciborzu" ZAP.02.2024

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów nalezących do RCKiK w Raciborzu" ZAP/02/2024

Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separtorach PCS2 i MCS+..." RCKK/02/2024

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów należących do RCKiK w Raciborzu" ZAP/02/2024

Informacja o wyborzenajkorzystniejszej oferty- UNIEWAŻNIENIU poztępowania na "Świadczenie usług serwisowych, przyglądów, napraw i konserwacji samochodów..." ZAP.01.2024

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów nie będacych na gwarancji" ZAP/01/2024

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierzawa urzdzeń .. niezbędne do wykonania badań .. w zakresie HBV, HCV,HIV 1,2 ..." RCKK/01/24

Ogłoszenie o roztrzygnięciu-unieważnieniu konkursu ofert na lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.04.2023

Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do RCKiK ..." ZAP/11/23

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.04.2023

Ogłoszenie o roztrzygnięciu-unieważnieniu konkursu ofert na lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.03.2023

Informacja z otwarcai ofert na " Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do RCKiK ..." ZAP/11/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegakącej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych ..." ZAP/10/2023

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.03.2023

Ogłoszenie o roztrzygnięciu-unieważnieniu konkursu ofert na lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.02.2023

Informacja z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeniach chłodniczych ..." ZAP/10/2023

Zaproszenie do składania ofert na"Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urzdzeń należących do RCkiK ...." ZAP/11/2023

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.02.2023

Informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter T5 GP TDi S.9.2023

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych..." ZAP.10.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II w postępowania na "DOSTAWĘ MEBLI DO TERENOWEGO ODDZIAŁU W RYBNIKU -RCKiK w RACIBORZU" RCKiK/26/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen transporter T5 GP Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.9.2023

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na "Dostawę mebli do Terenowego Oddziału w Rybniku..." RCKiK 26/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania na "DOSTAWĘ MEBLI DO TERENOWEGO ODDZIAŁU W RYBNIKU -RCKiK w RACIBORZU" RCKiK/26/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą ....." ZAP.09.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę zestawów do wideokonferencji, kamer, rejstratory monitoringu i drukarek kodów kreskowych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 25.23

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU zapytania ofertowego na " Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konsewrwacji, naprawach ..." ZAP/08/23

Informacja z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeniach chłodniczych ..." ZAP/08/2023

Informacja z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi ..." ZAP/09/2023

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.8

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP/09/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE postępowania na "DOSTAWĘ BRAMKI/STACJI DO POMIARU TEMPERATURY I DEZYNFEKCJI RĄK DLA RCKiK w RACIBORZU" RCKiK/24/23

Zaproszenie do składania ofert na " Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i ekspoatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, D-dimery,APTT, PT wraz z dzierżawą ..." ZAP/09/202

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę mebli do Terenowego Oddziału w Rybniku- RCKiK w Raciborzu " RCKiK 26.23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE postępowania na "DOSTAWĘ MEBLI DO TERENOWEGO ODDZIAŁU W RYBNIKU -RCKiK w RACIBORZU" RCKiK/20/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen transporter T5 GP Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.8.2023

Zaproszenie do skadania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu" ZAP/08/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa pojemników do pobierania i prepatyka krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 19/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę zestawów do wideokonferencji, kamer, rejstratorów monitoringu i drukarek kodów kreskowych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 25/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę bramek/stacji do pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk dla RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów " RCKiK 24.23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę mebli do Terenowego Oddziału w Rybniku..." RCKiK 20/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 23/23

Informacja o roztrzygnięciu przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.7.2023

Informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter T5 S.7.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę systemu kolejkowego oraz bramki/stacji do pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 22/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen transporter T5 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.7.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu " RCKiK 23.23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oprogramowania antywirusowego dla RCKiK w Raciborzu" ZAP/07/2023

Informacja z otwaria ofert na "Dostawę oprogramowania antywirusowego dla RCKiK w Raciborzu" ZAP/07/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów RCKiK w Raciborzu" RCKiK 21/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 15/23

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty w "Konkursie na świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę systemu kolejkowego oraz bramki/stacji do pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk dla RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów " RCKiK 22.23

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na "Dostawę oprogramowania antywirusowego dla RCKiK w Raciborzu" ZAP/07/2023

Zaproszenie do skadania ofert na " Dostawę oprogramowania antywirusowego dla RCKiK w Raciborzu" ZAP/07/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzęń elektrycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów..." ZAP/06/2023

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usug w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla RCKiK w Raciborzu...." ZAP/06/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę urządzeń medycznych w postaci aparatów PCS i MCS oraz wagomieszarek dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 17/23

Informacja z otwarcia ofert w "Konkursie na świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu " RCKiK 21.23

Pytania i odpowiedzi II do konkursu na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę mebli do Terenowego Oddziału w Rybniku- RCKiK w Raciborzu " RCKiK 20.23

Pytania i odpowiedzi do konkursu na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla Regiona;nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 19/23

Zaproszenie do składania ofert na " Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Zdrój" ZAP.06.2023

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" postępowanie konkursowe K.01.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa foteli dla dawców oraz foteli akcyjnych dla dawców dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 18/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie kompleksowej obsługi przez radcę prawnego lub adwokata na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" ZAP.05.2023

Informacja z otwarcia ofert na „Świadczenie kompleksowej obsługi przez radcę prawnego lub adwokata na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu” ZAP.05.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW ARCHIWALNYCH PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH DLA RCKiK w RACIBORZU" RCKiK 14/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę foteli dla dawców oraz foteli akcyjnych dla dawców dla RCKiK w Raciborzu " RCKiK 18.23

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę urządzeń medyczych w postaci aparatw PCS i MCS oraz wagomieszarek dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 17/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "DOSTAWA PROBÓWEK DO POBIERANIA KRWI I SEPARACJI OSOCZA W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM DLA RCKiK w RACIBORZU" RCKiK 16/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę serwerów z oprogramowaniem wraz z akcesoriami dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 11/23

Zaproszenie do składania ofert na „ Świadczenie kompleksowej obsługi przez radcę prawnego lub adwokata na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu”ZAP/05/2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 15/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę i montaż regałów archiwalnych przejezdnych i stacjonarnych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 14.23

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę urządzeń medycznych w postaci pras automatycznych, rollerów, aparató PCS i MCS, wagomieszarek, zgrzewarek dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 09/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen transporter Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.6.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę środków do dezynfekcji powierzchni i narzędzi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 13/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa mikroskopu do Działu Zapewnienia Jakości RCKiK w Raciborzu" ZAP/04/2023

Informacja o roztrzygnięciu przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.4

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.5

Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na " Dostawę mikroskopu do Działu Zapewnienia Jakości RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę serwerów z oprogramowaniem wraz z akcesoriami dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 11/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę probówek do poboru krwi i separacji osocza w systemie zamknietym dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 12.23

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę mikroskopu do Działu Zapewnienia Jakości RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE na " Dostawę środków do dezynfekcji powierzchni i narzędzi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 10/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen transporter Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.5.2023

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Caddy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.4.2023

Zaproszenie do złożenia ofert na "Dostawę mikroskopu do Działu Zapewnienia Jakości RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę środków do dezynfekcji powierzchni i narzędzi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 10/23

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.3

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę środków do dezynfekcji oraz środków ochronnych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 08/23

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę urządzeń medycznych w postaci pras automatycznych, rollerów, aparatów PCS i MCS, wagomieszarek, zgrzewarek dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 09/23

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/314/2020O

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/592/2020J

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/592/2020DK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/593/2020C

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/593/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/642/2020DK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/666/2020DK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/756/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/756/2020J

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/756/2020DK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/991/2020C

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/991/2020DK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/991/2020D

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/182/2020OK

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II na "Dostawę komputerów przenośnych oraz komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem ...." RCKiK 03/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen transporter Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.3.2023

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Caddy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.2.2023

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na " Dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 07/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na "Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań z zakresu serologii ..." RCKiK 06/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Caddy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.1.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę środków do dezynfekcji oraz środków ochronnych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 08/23

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/240/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/300/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/359/2020 OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/453/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/634/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/650/2020OK

nformacja o udzielonym zamówieniu RCKK/758/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/772/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/263/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/411/2020C

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/411/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/422/2020JK

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na " Dostawę komputerów przenośnych oraz komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 03/23

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/141/2020Jkompresy

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/141/2020C

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/496/2020JK kompresy

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/496/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/455/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/637/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/687/2020JK

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę chłodziarek oraz lodówek dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK/05/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II w postępowaniu na " Dostawę wirówek do krwi i jej skąłdników oraz wirówek do próbek krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 04/23

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawa wirówki do krwi i jej składników oraz wirówek do próbek krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 04/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na " Dostawę wirówek do krwi i jej skąłdników oraz wirówek do próbek krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 04/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę odczynnikó do oznaczeń zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawę dwóch analizatorówhematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 07/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierzawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi ...dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 06/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na "Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w RCKiK w Raciborzu, Wodzisławiu Śl. oraz Jastrzębiu Zdrój" ZAP.03.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę chłodziarek oraz lodówek dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 05/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę wirówki do krwi i jej składników oraz wirowek do próbek krwi dla RCKiK w Raciborzu|" RCKiK/04/23

Informacja z otwarcia ofert na „Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu, Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim oraz Terenowym Oddziale w Jastrzębiu Zdrój” ZAP.03.2023

Pytania i odpowiedzi II do zapytania ofertowego na " Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu, Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim oraz Terenowym Oddziale w Jastrzębiu Zdrój" ZAP.03.2023

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na " Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu, Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim oraz Terenowym Oddziale w Jastrzębiu Zdrój" ZAP.03.2023

Zaproszenie do złożenia ofert na " Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, Terenowym Oddziale w Wodzisłąwiu Śl. oraz Terenowym Oddziale w Jastrzębiu-Zdrój" ZAP.03.2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę komputerów przenośnych oraz komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 03/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego nad przebudową budynku RCKiK w Rybniku" ZAP.02.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę chłodziarek, zamrazarek, chłodziarko-zamrażarek oraz lodówek dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK/02/23

Informacja z otwarcia ofert na "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego nad przebudową budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rybniku” ZAP.02.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rybnik" RCKK 01/23

Ogłoszenie zapytania ofertowego na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego nad przebudową budynku RCKiK w Rybniku" ZAP.02.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę chłodziarek, zamrażarek, chłodziarko-zamrażarek oraz lodówek dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 02/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę chłodziarek, zamrazarek,, chłodziarko-zamrażarek oraz lodówek dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK/16/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty " Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów nie będących na gwarancji" ZAP.01.2023

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów nie będących na gwarancji" ZAP.01.2023

Pytanie i odpowiedzi do zapytanie ofertowego na "Świadczenie usług serwisowych , przeglądów, napraw i konserwacji samochodów..." ZAP.01.2023

Zaproszenie do złożenia ofert na "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów ..." ZAP.01.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS ..." RCKK/19/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę 4% roztworu cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy ..." RCKK/17/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na " Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rybniku" RCKiK 01/23

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do RCKiK oraz...." ZAP.06.2022

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "DOSTAWA ZESTAWÓW JEDNORAZOWYCH DO POBORU PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH NA SEPARATORACH PCS2 I MCS+ FIRMY HAEMONETICS POSIADANYCH PRZEZ REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU" RCKIK 19/22

Informacja z otwarcia ofert na " Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do RCKiK ..." ZAP/06/2022

Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu ofert na lekarzy-UNIEWAŻNIENIE K.04.2022

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.04.2022

Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu ofert na lekarzy-UNIEWAŻNIENIE K.03.2022

Zaproszenie do skłądania ofert na " Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddzałów w Rybniku,Wodzisłąwiu Śl. i Jastrzębiu Zdrój" ZAP/06/2022

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na " Dostawa 4% roztworu cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesiecy dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 17/22

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.03.2022

Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu ofert na lekarzy-UNIEWAŻNIENIE K.02.2022

Informacja o wyborze - UNIEWAŻNIENIE postępowania na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do T.O. w Rybniku" RCKIK 15/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę chłodziarek, zamrażarek, chłodziarko-zamrażarek oraz lodówek dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 16/22

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.02.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę odczynników wraz z dzierzawa analizatora do badań biochemicznych ..." RCKK/10/22

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dot. części II na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostwa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK" RCKiK 10.22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do T.O. w Rybniku" RCKiK 15/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK" ZAP/05/2022

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK" ZAP/05/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawa (zakup) 2 sztuk specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 13/22

Informacja o wyborze - UNIEWAŻNIENIE postępowania na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do T.O. w Rybniku" RCKIK 14/22

Zaproszenie do złożenia ofert na " Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych ..." ZAP/05/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II na " Dostawa wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dostawą analizatora do badań immunochemicznych ..." RCKIK /10/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do T.O. w Rybniku" RCKiK 14/22

Uniewaznienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na "„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH..." RCKiK 10/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK/12/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych ..." RCKiK 10/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę (zakup) 2 sztuk samochodów specjalistycznych do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 13/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 12.22

Informacja o wyborze - UNIEWAŻNIENIE postępowania na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 11/22

Informacja o wyborze -UNIEWAŻNIENIE postępownia na "Dostawa (zakup) 2 sztuk specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 09/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 11.22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę 1100 sztuk zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu ..." ZAP.03.2022

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na " Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych oraz analizatora do badań immunochemicznych ..." RCKiK 10.22

Informacja o wyborze -UNIEWAŻNIENIE - zapytania na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawachoraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK ..." ZAP.04.2022

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa 1100 sztuk zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu do urządzenia Macotronic B2..." ZAP.03.2022

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę (zakup) 2 sztuk samochodów specjalistycznych do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 09/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-częsciowym różnicowaniem ..." RCKIK/08/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w "Konkursie na świadczenie usług badań laboratoryjnych " K.01.2022

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2022

Zaproszenie do składania ofert na " Dostawę zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu do urządzenia Macotronic B2 na okres 24 miesięcy dla RCKiK w Raciborzu" ZAP.03.2022

Informacja z otwarcia ofert na " Konkurs na świadczeniemusług badań labolatoryjnych " K.01.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Świadczenie usług kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznuch dla RCKiK ..." ZAP.02.2022

Informacja z otwarcia ofert na " Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urzadzeń elektrycznych ..." ZAP.02.22

Zaproszenie do złożenia ofert na " Świadczenie usług badań labolatoryjnych..." K.01.2022

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na " Dostawę odczynników i dzierżawa analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla Terenowych Oddziałów RCKiK ..." RCKiK 08/2022

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ..." ZAP.02.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Kompleksowe wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz kosztorysu na przebudowę budynku Terenowego Oddziału w Rybniku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Informacja z otwarcia ofert na „Kompleksowe wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz kosztorysu na przebudowę budynku Terenowego Oddziału w Rybniku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z projektem roz

Zaproszenie do składania ofert na „Kompleksowe wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz kosztorysu na przebudowę budynku Terenowego Oddziału w Rybniku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa...ZAP/01/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejzej oferty na " Dostawe materiałów zużywalnych do zgrzewarki COMPODOCK na okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 07/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę materiałów zużywalnych do zgrzewarki Compodock na okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 07/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę zgrzewarki do jałowego łączenia drenów dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 06/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę zgrzewarki do jałowego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 06/22

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbednym do przeprowadzenia badań RNA HCV+RNA HIV+DNA HBV całkowicie automatycznymi metodami

Informacja o wyborze najkorzystniejzej oferty na " Dostawę 8 sztuk wagomieszarek automatycznych do poboru krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 04/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę 8 sztuk wagomieszarek automatycznych do poboru krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 04/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 03/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS posiadancyh przez RCKiK w Raciborzu" RCKiK 01/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na " Dostawę 4% roztworu cytrynianiu sodu przez okres 12 miesiecy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 02/22

Roztrzygnięcie konkursu ofert na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.04.2021

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.04.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych oraz krwinek wzorcowych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej-Metoda manualna ..." ZAP.08.2021

Roztrzygnięcie konkursu ofert na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.03.2021

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych oraz krwinek wzorcowych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej-Metoda manualna ..." ZAP.08.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ..." ZAP.07.2021

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu- Zdrój

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.03.2021

Roztrzygnięcie konkursu ofert na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.02.2021

Pytania i odpowiedzi II do zapytania na "DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ KRWINEK WZORCOWYCH DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ – METODA MANUALNA..." ZAP.08.2021

Pytania i odpowiedzi do zapytania na "„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ KRWINEK WZORCOWYCH DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ – METODA MANUALNA ..." ZAP.08.2021

Zaproszenie do składania ofert na "DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ KRWINEK WZORCOWYCH DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ – METODA MANUALNA ..." ZAP.08.2021

Zaproszenie do skłądania ofert na " Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Terenowych Oddzałów w Rybniku,Wodzisłąwiu Śl. i Jastrzębiu Zdrój" ZAP/

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.02.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, D-dimery..."

Informacja z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, D-dimery..." ZAP.06.2021

Pytania i odpowiedzi III do zapytania ofertowego na "„Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, D-dimery..." ZAP.06.2021

Pytania i odpowiedzi II do zapytania ofertowego na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen..." ZAP/06/2021

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen..."ZAP.06.2021

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, D-dimery..." ZAP.06.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego na " Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynoge

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na " Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu" 09/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 08/21

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi, ekspoatacyjnymi niezbędnymu do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz ..." ZAP.05.2021

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i ekspoatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, APTT,PT wraz z dzierżawą ..." ZAP.05.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 07/21

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, D-dimery, APTT, PT wraz z dzierżawą analizatora na

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu " RCKiK 08.21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 07/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE postepowania na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów RCKiK w Raciborzu" RCKIK 06/21

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w pstępowaniu na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów RCKiK w Raciborzu" RCKIK 06/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 06/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urądzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na " Dostawę 576 sztuk zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu do urządzenia Macotronic B2 dla RCKiK w Raciborzu" zap.03.2021

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2021

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę 576 sztuk zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu do urządzenia Macotronic B2 dla RCKiK w Raciborzu" ZAP.03.2021

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2021

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę zestawów jednorazowego użytku do rekukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu do urządzenia Macotronic B2 dla RCKiK w Raciborzu" ZAP.03.2021

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 06/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie na "Swiadczenie usług badań laboratoryjnych" K/01/2021

Informacja z otwarcia ofert w konkursie na "Świdczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2021

Pytania i odpowiedzi do konkursu ofert na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" K/01/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę wirówki do preparatyki krwi wraz z oprogramowaniem i podłączeniem do systemu Bank Krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 05.21

Roztrzygnięcie postepowania - unieważnienie zapytania ofertowego na " Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu oraz w Terenowych Oddzia

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych

Zaproszenie do składania ofert w konkursie na "Świadczenie usług badań labolatoryjnych" K/01/2021

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę wirówki do preparatyki krwi wraz z oprogramowaiem i podłączeniem do systemu Bank Krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 05/21

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegajacej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu oraz w Terenowych Oddziałach w Wodzisławiu Śl., Rybniku i J

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę pojemników do poboru i preparatyki krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 04/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Ślą

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Z

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 04/21

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Zdrój" ZAP 01/21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę probówek dopoboru i separacji osocza w systemie zamknietym dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 03/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu” 02.21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu” RCKiK 01/21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD-II do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu RCKiK 02/21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 01/21

Plan postępowań przetargowych na 2021 rok Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o ogłoszeniu przetargu na „Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/11/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/11/2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na lekarzy na udzielania świadczeń zdrowotnych K.03.2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS" nr RCKiK/11/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/09/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/08/2020

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu "Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych " K.03.2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na lekarzy na udzielania świadczeń zdrowotnych K.02.2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/09/2020

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/09/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU ORAZ DO TERENOWEGO ODDZIAŁU W RYBNIKU" nr RCKiK/09/2020

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu "Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych " K.02.2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/08/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA 4 % ROZTWORU CYTRYNIANU SODU ORAZ ROZTWORU ACD(A) PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU" RCKiK/08/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/951/2020D

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/951/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/852/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/851/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/849/2020D

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/849/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/837/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/839/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/07/2020

Pytania i odpowiedzi część 3 dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Pytania i odpowiedzi część 2 dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/772/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego"DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KONSULTACYJNYCH DLA RCKiK W R-RZU"(Nr RCKiK/07/2020)

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/758/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/756/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/727/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/06/2020

Pytania i odpowiedzi część 2 dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Informacja o wyborze najkorzysrniejszej oferty dot. KONKURSU NA ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH." K/01/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH (K/01/2020)

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/687/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonwgo na "Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu (RCKiK/06/2020)

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/666/2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Konkurs na świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/650/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/642/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/637/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/634/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatora hematologicznego 18-parametrowego..." RCKiK/05/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zaproszenia do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu...ZAP/02/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. Zaproszenia do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz ...ZAP/02/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/592/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/593/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatora hematologicznego 18-parametrowego..." RCKiK/05/2020

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatora hematologicznego 18-parametrowego..." RCKiK/05/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 18-PARAMETROWYCH Z 3 CZĘŚCIOWYM RÓŻNICOWANIEM LEUKOCYTÓW DLA TERENOWYCH ODDZIAŁÓW RCKiK W RYBNIKU, WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM I JASTRZĘBIU-ZDRÓJ” RCKiK/05/20

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/515/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/496/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/455/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/453/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/437/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/422/2020

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych dla RCKiK w Raciborzu oraz TO-ZAP/01/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/411/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/411/2020D

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/407/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/356/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/359/2020 O

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/314/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/300/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/279/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/263/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/271/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/260/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/240/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/215/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/251/2020

Planowane postępowania przetargowe na 2020 r.

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/182/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa pojemników z do pobierania i preparatyki krwi” (RCKiK/04/2020))

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu nieograniczonego na "Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" (RCKiK/03/2020).

Informacja z otwarcia ofert dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa pojemników z do pobierania i preparatyki krwi" RCKiK/04/2020

Informacja z otwarcia ofert dot przetargu nieograniczonego na „Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu” (RCKiK/03/2020)

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "DOSTAWĘ POJEMNIKÓW DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI" RCKiK/04/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę pojeminków do pobierania i preparatyki krwi (Nr sprawy RCKiK/04/2020)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU" RCKiK/03/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/141/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „DOSTAWĘ NOŻYKÓW DO ZGRZEWARKI TERUMO TSCD DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW” RCKiK/02/2020

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "„DOSTAWĘ NOŻYKÓW DO ZGRZEWARKI TERUMO TSCD DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU” RCKiK/02/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę nożyków do zgrzewarki Terumo TSCD do sterylnego łączenia drenów" RCKIK/02/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LAB., MAT. ZUŻ. I EKSPLOAT. ORAZ DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WRAZ Z SYS. ICH STEROWANIA DO WYKONYWANIA BADAŃ U DAWCÓW W ZAKRESIE ZAKAŻENIA HBV, HCV, HIV1,2 ORAZ ANTY-TREPONEMA POLLIDUM" RCKIK/01/2020

Roztrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.03.2019 - UNIEWAŻNIENIE

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.03.2019

Roztrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.02.2019 - UNIEWAŻNIENIE

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.02.2019

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę urządzeń typu Firewall do zabezpieczenia sieci komputerowej ... -ZAP/05/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "„Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu” RCKiK-13/19

Ogłoszenie przetargu "Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi" ZZP-172/19

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 13/19

Roztrzygnięcie ogłoszenia na najem lokalu użytkowego pod prowadzenie działalności-Unieważnienie N/02/2019

Ogłoszenie przetagu nieograniczonego na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu" 13.19

Ogłoszenie na najem lokali użytkowych pod prowadzenie działalności N.02.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII..." ZAP.04.2019

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP/04/2019

Pytania i odpowiedzi do zapytania na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP.04.2019

Ogłoszenie zapytania ofertowego na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP.04.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania na najem lokalu użytkowego pod prowadzenie działalności N.01.2019

Ogłoszenie o przetagu na najem lokalu użytkowego pod prowadzenie działalności N.01.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na "Świadczenie usług w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK..."zap.03.2019

Zaproszenie do skłądania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK ..." ZAP.03.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie na "Świadczenie usług badań labolatoryjnych dla RCKiK w Raciborzu" 01.K.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu konkursowym na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2019

Informacja o wyborze najkorzysytniejszej oferty na " Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu" 12.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.19

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu" 12.19

Pytania i opdpowiedzi II do konkursu na "Świadczenie usług badań labolatoryjnych" 01.K.2019

Pytania i odpowiedzi do konkursu na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" 01.K.2019

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK" 12.19

Informacja z otwarcia ofert na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.19

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Konkursie na świadczenie usług badań laboratoryjnych" 01.K.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA..." 07.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla RCKiK w Raciborzu" ZAP.02.2019

Ogłoszenie przetargu na "Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu" 12.19

Informacja o wyborze II na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu" 09.19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Zapytanie ofertowe na " Świadzcenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych oddziałach w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu Zdrój" ZAP.02.201

Zawiadomienie u unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty bajkorzystniejszej oraz o ponownej ocenie ofert w postępowaniu na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu" 09.19

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu" 09.19

Ogłoszenie przetargu na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na "Dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Pytania i odpowiedzi do przetargu na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu" 08.19

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu" 08/19

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w R

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06.19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Informacja z otwarcia ofert na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06.19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA HCV+ RNA HIV+ DNA HBV całkowicie automatycznymi metoda

Pytania i odpowiedzi - uzupełnienie do postępowania na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06/19

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06/19

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 06.19

Dokumenty powiązne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS...." RCKK/02/24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKK/03/24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń ..." RCKK/01/24

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu" RCKK/03/24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, naprawi konserwacji samochodów należących do RCKiK w Raciborzu" ZAP.02.2024

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów nalezących do RCKiK w Raciborzu" ZAP/02/2024

Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separtorach PCS2 i MCS+..." RCKK/02/2024

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów należących do RCKiK w Raciborzu" ZAP/02/2024

Informacja o wyborzenajkorzystniejszej oferty- UNIEWAŻNIENIU poztępowania na "Świadczenie usług serwisowych, przyglądów, napraw i konserwacji samochodów..." ZAP.01.2024

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów nie będacych na gwarancji" ZAP/01/2024

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierzawa urzdzeń .. niezbędne do wykonania badań .. w zakresie HBV, HCV,HIV 1,2 ..." RCKK/01/24

Ogłoszenie o roztrzygnięciu-unieważnieniu konkursu ofert na lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.04.2023

Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do RCKiK ..." ZAP/11/23

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.04.2023

Ogłoszenie o roztrzygnięciu-unieważnieniu konkursu ofert na lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.03.2023

Informacja z otwarcai ofert na " Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do RCKiK ..." ZAP/11/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegakącej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych ..." ZAP/10/2023

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.03.2023

Ogłoszenie o roztrzygnięciu-unieważnieniu konkursu ofert na lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.02.2023

Informacja z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeniach chłodniczych ..." ZAP/10/2023

Zaproszenie do składania ofert na"Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urzdzeń należących do RCkiK ...." ZAP/11/2023

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.02.2023

Informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter T5 GP TDi S.9.2023

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych..." ZAP.10.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II w postępowania na "DOSTAWĘ MEBLI DO TERENOWEGO ODDZIAŁU W RYBNIKU -RCKiK w RACIBORZU" RCKiK/26/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen transporter T5 GP Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.9.2023

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na "Dostawę mebli do Terenowego Oddziału w Rybniku..." RCKiK 26/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania na "DOSTAWĘ MEBLI DO TERENOWEGO ODDZIAŁU W RYBNIKU -RCKiK w RACIBORZU" RCKiK/26/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą ....." ZAP.09.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę zestawów do wideokonferencji, kamer, rejstratory monitoringu i drukarek kodów kreskowych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 25.23

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU zapytania ofertowego na " Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konsewrwacji, naprawach ..." ZAP/08/23

Informacja z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeniach chłodniczych ..." ZAP/08/2023

Informacja z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi ..." ZAP/09/2023

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.8

Zaproszenie do skadania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu" ZAP/08/2023

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP/09/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE postępowania na "DOSTAWĘ BRAMKI/STACJI DO POMIARU TEMPERATURY I DEZYNFEKCJI RĄK DLA RCKiK w RACIBORZU" RCKiK/24/23

Zaproszenie do składania ofert na " Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i ekspoatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, D-dimery,APTT, PT wraz z dzierżawą ..." ZAP/09/202

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę mebli do Terenowego Oddziału w Rybniku- RCKiK w Raciborzu " RCKiK 26.23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE postępowania na "DOSTAWĘ MEBLI DO TERENOWEGO ODDZIAŁU W RYBNIKU -RCKiK w RACIBORZU" RCKiK/20/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen transporter T5 GP Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.8.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa pojemników do pobierania i prepatyka krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 19/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę zestawów do wideokonferencji, kamer, rejstratorów monitoringu i drukarek kodów kreskowych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 25/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę bramek/stacji do pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk dla RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów " RCKiK 24.23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę mebli do Terenowego Oddziału w Rybniku..." RCKiK 20/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 23/23

Informacja o roztrzygnięciu przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.7.2023

Informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter T5 S.7.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę systemu kolejkowego oraz bramki/stacji do pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 22/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen transporter T5 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.7.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu " RCKiK 23.23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oprogramowania antywirusowego dla RCKiK w Raciborzu" ZAP/07/2023

Informacja z otwaria ofert na "Dostawę oprogramowania antywirusowego dla RCKiK w Raciborzu" ZAP/07/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów RCKiK w Raciborzu" RCKiK 21/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 15/23

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty w "Konkursie na świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę systemu kolejkowego oraz bramki/stacji do pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk dla RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów " RCKiK 22.23

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na "Dostawę oprogramowania antywirusowego dla RCKiK w Raciborzu" ZAP/07/2023

Zaproszenie do skadania ofert na " Dostawę oprogramowania antywirusowego dla RCKiK w Raciborzu" ZAP/07/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzęń elektrycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów..." ZAP/06/2023

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usug w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla RCKiK w Raciborzu...." ZAP/06/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę urządzeń medycznych w postaci aparatów PCS i MCS oraz wagomieszarek dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 17/23

Informacja z otwarcia ofert w "Konkursie na świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu " RCKiK 21.23

Pytania i odpowiedzi II do konkursu na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę mebli do Terenowego Oddziału w Rybniku- RCKiK w Raciborzu " RCKiK 20.23

Pytania i odpowiedzi do konkursu na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla Regiona;nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 19/23

Zaproszenie do składania ofert na " Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Zdrój" ZAP.06.2023

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" postępowanie konkursowe K.01.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa foteli dla dawców oraz foteli akcyjnych dla dawców dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 18/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie kompleksowej obsługi przez radcę prawnego lub adwokata na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" ZAP.05.2023

Informacja z otwarcia ofert na „Świadczenie kompleksowej obsługi przez radcę prawnego lub adwokata na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu” ZAP.05.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW ARCHIWALNYCH PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH DLA RCKiK w RACIBORZU" RCKiK 14/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę foteli dla dawców oraz foteli akcyjnych dla dawców dla RCKiK w Raciborzu " RCKiK 18.23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę foteli dla dawców oraz foteli akcyjnych dla dawców dla RCKiK w Raciborzu " RCKiK 18.23

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę urządzeń medyczych w postaci aparatw PCS i MCS oraz wagomieszarek dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 17/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "DOSTAWA PROBÓWEK DO POBIERANIA KRWI I SEPARACJI OSOCZA W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM DLA RCKiK w RACIBORZU" RCKiK 16/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę serwerów z oprogramowaniem wraz z akcesoriami dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 11/23

Zaproszenie do składania ofert na „ Świadczenie kompleksowej obsługi przez radcę prawnego lub adwokata na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu”ZAP/05/2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 15/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę i montaż regałów archiwalnych przejezdnych i stacjonarnych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 14.23

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę urządzeń medycznych w postaci pras automatycznych, rollerów, aparató PCS i MCS, wagomieszarek, zgrzewarek dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 09/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen transporter Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.6.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę środków do dezynfekcji powierzchni i narzędzi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 13/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE postępowania na "DOSTAWA PROBÓWEK DO POBIERANIA KRWI I SEPARACJI OSOCZA W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM DLA RCKiK w RACIBORZU" RCKiK 12/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa mikroskopu do Działu Zapewnienia Jakości RCKiK w Raciborzu" ZAP/04/2023

Informacja o roztrzygnięciu przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.4

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.5

Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na " Dostawę mikroskopu do Działu Zapewnienia Jakości RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę serwerów z oprogramowaniem wraz z akcesoriami dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 11/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę probówek do poboru krwi i separacji osocza w systemie zamknietym dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 12.23

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę mikroskopu do Działu Zapewnienia Jakości RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE na " Dostawę środków do dezynfekcji powierzchni i narzędzi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 10/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen transporter Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.5.2023

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Caddy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.4.2023

Zaproszenie do złożenia ofert na "Dostawę mikroskopu do Działu Zapewnienia Jakości RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2023

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/141/2020O

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę środków do dezynfekcji powierzchni i narzędzi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 10/23

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.3

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę środków do dezynfekcji oraz środków ochronnych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 08/23

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę urządzeń medycznych w postaci pras automatycznych, rollerów, aparatów PCS i MCS, wagomieszarek, zgrzewarek dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 09/23

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/182/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/260/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/314/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/314/2020O

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/592/2020J

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/592/2020DK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/593/2020C

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/593/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/593/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/642/2020DK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/666/2020DK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/756/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/756/2020J

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/756/2020DK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/991/2020C

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/991/2020DK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/991/2020D

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/182/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II na "Dostawę komputerów przenośnych oraz komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem ...." RCKiK 03/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen transporter Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.3.2023

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Caddy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.2.2023

Informacja o roztrzygnięciu- UNIEWAŻNIENIU przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu S.1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na " Dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 07/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na "Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań z zakresu serologii ..." RCKiK 06/23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Caddy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu S.1.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę środków do dezynfekcji oraz środków ochronnych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 08/23

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/515/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/240/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/300/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/359/2020 OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/453/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/634/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/650/2020OK

nformacja o udzielonym zamówieniu RCKK/758/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/772/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/837/2020OK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/279/2020C

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/215/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/263/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/411/2020C

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/411/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/422/2020JK

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na " Dostawę komputerów przenośnych oraz komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 03/23

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/141/2020Jkompresy

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/141/2020C

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/496/2020JK kompresy

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/496/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/455/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/637/2020JK

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/687/2020JK

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę chłodziarek oraz lodówek dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK/05/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II w postępowaniu na " Dostawę wirówek do krwi i jej skąłdników oraz wirówek do próbek krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 04/23

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawa wirówki do krwi i jej składników oraz wirówek do próbek krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 04/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na " Dostawę wirówek do krwi i jej skąłdników oraz wirówek do próbek krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 04/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę odczynnikó do oznaczeń zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawę dwóch analizatorówhematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 07/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierzawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi ...dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 06/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na "Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w RCKiK w Raciborzu, Wodzisławiu Śl. oraz Jastrzębiu Zdrój" ZAP.03.2023

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/359/2020 O

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/263/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/300/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/453/2020

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę chłodziarek oraz lodówek dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 05/23

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę wirówki do krwi i jej składników oraz wirowek do próbek krwi dla RCKiK w Raciborzu|" RCKiK/04/23

Informacja z otwarcia ofert na „Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu, Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim oraz Terenowym Oddziale w Jastrzębiu Zdrój” ZAP.03.2023

Pytania i odpowiedzi II do zapytania ofertowego na " Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu, Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim oraz Terenowym Oddziale w Jastrzębiu Zdrój" ZAP.03.2023

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na " Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu, Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim oraz Terenowym Oddziale w Jastrzębiu Zdrój" ZAP.03.2023

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/727/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/437/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/356/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/756/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/411/2020D

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/271/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/279/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/666/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/592/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/407/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/951/2020D

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/849/2020D

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/642/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/839/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/852/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/851/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/251/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/951/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/240/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/634/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/650/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/758/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/837/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/772/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/359/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/849/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/687/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/637/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/411/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/215/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/455/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/496/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/422/2020

Informacja o udzielonym zamówieniu RCKK/141/2020

Zaproszenie do złożenia ofert na " Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, Terenowym Oddziale w Wodzisłąwiu Śl. oraz Terenowym Oddziale w Jastrzębiu-Zdrój" ZAP.03.2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę komputerów przenośnych oraz komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 03/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego nad przebudową budynku RCKiK w Rybniku" ZAP.02.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę chłodziarek, zamrazarek, chłodziarko-zamrażarek oraz lodówek dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK/02/23

Informacja z otwarcia ofert na "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego nad przebudową budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rybniku” ZAP.02.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rybnik" RCKK 01/23

Ogłoszenie zapytania ofertowego na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego nad przebudową budynku RCKiK w Rybniku" ZAP.02.2023

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę chłodziarek, zamrażarek, chłodziarko-zamrażarek oraz lodówek dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 02/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę chłodziarek, zamrazarek,, chłodziarko-zamrażarek oraz lodówek dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK/16/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty " Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów nie będących na gwarancji" ZAP.01.2023

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów nie będących na gwarancji" ZAP.01.2023

Pytanie i odpowiedzi do zapytanie ofertowego na "Świadczenie usług serwisowych , przeglądów, napraw i konserwacji samochodów..." ZAP.01.2023

Zaproszenie do złożenia ofert na "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów ..." ZAP.01.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS ..." RCKK/19/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę 4% roztworu cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy ..." RCKK/17/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na " Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rybniku" RCKiK 01/23

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do RCKiK oraz...." ZAP.06.2022

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "DOSTAWA ZESTAWÓW JEDNORAZOWYCH DO POBORU PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH NA SEPARATORACH PCS2 I MCS+ FIRMY HAEMONETICS POSIADANYCH PRZEZ REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU" RCKIK 19/22

Informacja z otwarcia ofert na " Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do RCKiK ..." ZAP/06/2022

Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu ofert na lekarzy-UNIEWAŻNIENIE K.04.2022

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.04.2022

Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu ofert na lekarzy-UNIEWAŻNIENIE K.03.2022

Zaproszenie do skłądania ofert na " Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddzałów w Rybniku,Wodzisłąwiu Śl. i Jastrzębiu Zdrój" ZAP/06/2022

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na " Dostawa 4% roztworu cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesiecy dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 17/22

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.03.2022

Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu ofert na lekarzy-UNIEWAŻNIENIE K.02.2022

Informacja o wyborze - UNIEWAŻNIENIE postępowania na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do T.O. w Rybniku" RCKIK 15/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę chłodziarek, zamrażarek, chłodziarko-zamrażarek oraz lodówek dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 16/22

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.02.2022

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.02.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę odczynników wraz z dzierzawa analizatora do badań biochemicznych ..." RCKK/10/22

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dot. części II na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostwa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK" RCKiK 10.22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do T.O. w Rybniku" RCKiK 15/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK" ZAP/05/2022

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK" ZAP/05/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawa (zakup) 2 sztuk specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 13/22

Informacja o wyborze - UNIEWAŻNIENIE postępowania na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do T.O. w Rybniku" RCKIK 14/22

Zaproszenie do złożenia ofert na " Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych ..." ZAP/05/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II na " Dostawa wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dostawą analizatora do badań immunochemicznych ..." RCKIK /10/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do T.O. w Rybniku" RCKiK 14/22

Uniewaznienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na "„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH..." RCKiK 10/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK/12/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych ..." RCKiK 10/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę (zakup) 2 sztuk samochodów specjalistycznych do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 13/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 12.22

Informacja o wyborze - UNIEWAŻNIENIE postępowania na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 11/22

Informacja o wyborze -UNIEWAŻNIENIE postępownia na "Dostawa (zakup) 2 sztuk specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 09/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 11.22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę 1100 sztuk zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu ..." ZAP.03.2022

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na " Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych oraz analizatora do badań immunochemicznych ..." RCKiK 10.22

Informacja o wyborze -UNIEWAŻNIENIE - zapytania na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawachoraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK ..." ZAP.04.2022

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa 1100 sztuk zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu do urządzenia Macotronic B2..." ZAP.03.2022

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę (zakup) 2 sztuk samochodów specjalistycznych do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 09/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-częsciowym różnicowaniem ..." RCKIK/08/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w "Konkursie na świadczenie usług badań laboratoryjnych " K.01.2022

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2022

Zaproszenie do składania ofert na " Dostawę zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu do urządzenia Macotronic B2 na okres 24 miesięcy dla RCKiK w Raciborzu" ZAP.03.2022

Informacja z otwarcia ofert na " Konkurs na świadczeniemusług badań labolatoryjnych " K.01.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Świadczenie usług kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznuch dla RCKiK ..." ZAP.02.2022

Informacja z otwarcia ofert na " Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urzadzeń elektrycznych ..." ZAP.02.22

Zaproszenie do złożenia ofert na " Świadczenie usług badań labolatoryjnych..." K.01.2022

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na " Dostawę odczynników i dzierżawa analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla Terenowych Oddziałów RCKiK ..." RCKiK 08/2022

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ..." ZAP.02.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Kompleksowe wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz kosztorysu na przebudowę budynku Terenowego Oddziału w Rybniku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Informacja z otwarcia ofert na „Kompleksowe wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz kosztorysu na przebudowę budynku Terenowego Oddziału w Rybniku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z projektem roz

Zaproszenie do składania ofert na „Kompleksowe wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz kosztorysu na przebudowę budynku Terenowego Oddziału w Rybniku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa...ZAP/01/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejzej oferty na " Dostawe materiałów zużywalnych do zgrzewarki COMPODOCK na okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 07/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę materiałów zużywalnych do zgrzewarki Compodock na okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 07/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę zgrzewarki do jałowego łączenia drenów dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 06/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę zgrzewarki do jałowego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 06/22

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbednym do przeprowadzenia badań RNA HCV+RNA HIV+DNA HBV całkowicie automatycznymi metodami

Informacja o wyborze najkorzystniejzej oferty na " Dostawę 8 sztuk wagomieszarek automatycznych do poboru krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 04/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę 8 sztuk wagomieszarek automatycznych do poboru krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 04/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 03/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS posiadancyh przez RCKiK w Raciborzu" RCKiK 01/22

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na " Dostawę 4% roztworu cytrynianiu sodu przez okres 12 miesiecy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 02/22

Roztrzygnięcie konkursu ofert na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.04.2021

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.04.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych oraz krwinek wzorcowych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej-Metoda manualna ..." ZAP.08.2021

Roztrzygnięcie konkursu ofert na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.03.2021

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych oraz krwinek wzorcowych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej-Metoda manualna ..." ZAP.08.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ..." ZAP.07.2021

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu- Zdrój

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.03.2021

Roztrzygnięcie konkursu ofert na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.02.2021

Pytania i odpowiedzi II do zapytania na "DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ KRWINEK WZORCOWYCH DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ – METODA MANUALNA..." ZAP.08.2021

Pytania i odpowiedzi do zapytania na "„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ KRWINEK WZORCOWYCH DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ – METODA MANUALNA ..." ZAP.08.2021

Zaproszenie do składania ofert na "DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ KRWINEK WZORCOWYCH DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ – METODA MANUALNA ..." ZAP.08.2021

Zaproszenie do skłądania ofert na " Świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych i urządzeń należących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Terenowych Oddzałów w Rybniku,Wodzisłąwiu Śl. i Jastrzębiu Zdrój" ZAP/

Konkurs na "Kwalifikowanie osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi do oddania krwi i/lub jej składników poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego" K.02.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, D-dimery..."

Informacja z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, D-dimery..." ZAP.06.2021

Pytania i odpowiedzi III do zapytania ofertowego na "„Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, D-dimery..." ZAP.06.2021

Pytania i odpowiedzi II do zapytania ofertowego na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen..." ZAP/06/2021

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen..."ZAP.06.2021

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, D-dimery..." ZAP.06.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego na " Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynoge

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na " Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu" 09/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu" RCKIK 08/21

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi, ekspoatacyjnymi niezbędnymu do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz ..." ZAP.05.2021

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i ekspoatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, APTT,PT wraz z dzierżawą ..." ZAP.05.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 07/21

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, D-dimery, APTT, PT wraz z dzierżawą analizatora na

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu " RCKiK 08.21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 07/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE postepowania na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów RCKiK w Raciborzu" RCKIK 06/21

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w pstępowaniu na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów RCKiK w Raciborzu" RCKIK 06/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 06/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urądzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na " Dostawę 576 sztuk zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu do urządzenia Macotronic B2 dla RCKiK w Raciborzu" zap.03.2021

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2021

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę 576 sztuk zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu do urządzenia Macotronic B2 dla RCKiK w Raciborzu" ZAP.03.2021

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu" ZAP.04.2021

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę zestawów jednorazowego użytku do rekukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu do urządzenia Macotronic B2 dla RCKiK w Raciborzu" ZAP.03.2021

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 06/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie na "Swiadczenie usług badań laboratoryjnych" K/01/2021

Informacja z otwarcia ofert w konkursie na "Świdczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2021

Pytania i odpowiedzi do konkursu ofert na "Świadczenie usług badań laboratoryjnych" K/01/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę wirówki do preparatyki krwi wraz z oprogramowaniem i podłączeniem do systemu Bank Krwi dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 05.21

Roztrzygnięcie postepowania - unieważnienie zapytania ofertowego na " Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu oraz w Terenowych Oddzia

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych

Zaproszenie do składania ofert w konkursie na "Świadczenie usług badań labolatoryjnych" K/01/2021

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę wirówki do preparatyki krwi wraz z oprogramowaiem i podłączeniem do systemu Bank Krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 05/21

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegajacej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu oraz w Terenowych Oddziałach w Wodzisławiu Śl., Rybniku i J

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 04/21

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Zdrój" ZAP 01/21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę probówek dopoboru i separacji osocza w systemie zamknietym dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 03/21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" RCKiK 01/21

Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym na "Dostawę nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD-II do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu RCKiK 02/21

Plan postępowań przetargowych na 2021 rok Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o ogłoszeniu przetargu na „Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/11/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/11/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS" nr RCKiK/11/2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na lekarzy na udzielania świadczeń zdrowotnych K.03.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/09/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/08/2020

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu "Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych " K.03.2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na lekarzy na udzielania świadczeń zdrowotnych K.02.2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/09/2020

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/09/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU ORAZ DO TERENOWEGO ODDZIAŁU W RYBNIKU" nr RCKiK/09/2020

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu "Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych " K.02.2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/08/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA 4 % ROZTWORU CYTRYNIANU SODU ORAZ ROZTWORU ACD(A) PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU" RCKiK/08/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/07/2020

Pytania i odpowiedzi część 3 dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Pytania i odpowiedzi część 2 dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/07/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego"DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KONSULTACYJNYCH DLA RCKiK W R-RZU"(Nr RCKiK/07/2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr RCKiK/06/2020

Pytania i odpowiedzi część 2 dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert dot. przetargu nieograniczonego Nr RCKiK/06/2020

Informacja o wyborze najkorzysrniejszej oferty dot. KONKURSU NA ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH." K/01/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH (K/01/2020)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonwgo na "Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu (RCKiK/06/2020)

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Konkurs na świadczenie usług badań laboratoryjnych" K.01.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatora hematologicznego 18-parametrowego..." RCKiK/05/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zaproszenia do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu...ZAP/02/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. Zaproszenia do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz ...ZAP/02/2020

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatora hematologicznego 18-parametrowego..." RCKiK/05/2020

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatora hematologicznego 18-parametrowego..." RCKiK/05/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 18-PARAMETROWYCH Z 3 CZĘŚCIOWYM RÓŻNICOWANIEM LEUKOCYTÓW DLA TERENOWYCH ODDZIAŁÓW RCKiK W RYBNIKU, WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM I JASTRZĘBIU-ZDRÓJ” RCKiK/05/20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Informacja z otwarcia ofert dot. Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Planowane postępowania przetargowe na 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa pojemników z do pobierania i preparatyki krwi” (RCKiK/04/2020))

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu nieograniczonego na "Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" (RCKiK/03/2020).

Informacja z otwarcia ofert dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa pojemników z do pobierania i preparatyki krwi" RCKiK/04/2020

Informacja z otwarcia ofert dot przetargu nieograniczonego na „Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu” (RCKiK/03/2020)

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "DOSTAWĘ POJEMNIKÓW DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI" RCKiK/04/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę pojeminków do pobierania i preparatyki krwi (Nr sprawy RCKiK/04/2020)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU" RCKiK/03/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „DOSTAWĘ NOŻYKÓW DO ZGRZEWARKI TERUMO TSCD DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW” RCKiK/02/2020

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "„DOSTAWĘ NOŻYKÓW DO ZGRZEWARKI TERUMO TSCD DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU” RCKiK/02/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę nożyków do zgrzewarki Terumo TSCD do sterylnego łączenia drenów" RCKIK/02/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LAB., MAT. ZUŻ. I EKSPLOAT. ORAZ DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WRAZ Z SYS. ICH STEROWANIA DO WYKONYWANIA BADAŃ U DAWCÓW W ZAKRESIE ZAKAŻENIA HBV, HCV, HIV1,2 ORAZ ANTY-TREPONEMA POLLIDUM" RCKIK/01/2020

Roztrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.03.2019 - UNIEWAŻNIENIE

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.03.2019

Roztrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.02.2019 - UNIEWAŻNIENIE

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.02.2019

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę urządzeń typu Firewall do zabezpieczenia sieci komputerowej ... -ZAP/05/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "„Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu” RCKiK-13/19

Ogłoszenie przetargu "Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi" ZZP-172/19

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" RCKiK 13/19

Roztrzygnięcie ogłoszenia na najem lokalu użytkowego pod prowadzenie działalności-Unieważnienie N/02/2019

Ogłoszenie przetagu nieograniczonego na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu" 13.19