Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06/19

Załączniki

Pytania i odpowiedzi.pdf