Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie na najem lokali użytkowych pod prowadzenie działalności N.02.2019

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALI.docx

Zał.nr.1 -Formularz ofertowy.docx

zał.nr.2 -Protokół zdawczo-odbiorczy.odt

Zał.nr.3 - Wzór umowy.doc