Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę urządzeń typu Firewall do zabezpieczenia sieci komputerowej ... -ZAP/05/2019

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę urządzeń typu Firewall do zabezpieczenia sieci komputerowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Oddziałach Terenowych i akcjach poboru krwi wraz z wdrożeniem oraz szkoleniem"-ZAP/05/2019

Z uwagi na modyfikację Zał.2-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zostaje zmieniony termin składania ofert na 28.11.2019 r. do godz. 11:00.

Załączniki

Ogłoszenie zapytania ofertowego ZAP.05.2019.doc

Zał. 1-Formularz ofertowy.docx

Zał.3-Wzór umowy.docx

Zał.2- Zmodyfikowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 21.11.2019.docx

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
14-11-2019 14:06 treść Mateusz Cwik
14-11-2019 14:06 treść Mateusz Cwik
14-11-2019 14:04 utworzono Mateusz Cwik