Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc