Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Zaproszenie do skłądania ofert na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK ..." ZAP.03.2019

Załączniki

Zaproszenie do składania ofert.docx

Załączniki do zaproszenia.zip