Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja z otwarcia ofert dot przetargu nieograniczonego na „Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu” (RCKiK/03/2020)

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert odpady 2020.docx

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
24-03-2020 13:23 utworzono Barbara Woźny