Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i dzierżawę analizatora hematologicznego 18-parametrowego..." RCKiK/05/2020

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert RCKiK 05 2020.pdf