Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Podstawa prawna

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu prowadzi działalność na podstawie:

1)ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2)ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zakładach opieki zdrowotnej”;

3)ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.);

4)ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;

5)ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz. U. Nr 138, poz. 682, z późn. zm.);

6)ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

7)statutu nadanego przez Ministra Zdrowia.