Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Rejestry

Rejestry

W RCKiK w Raciborzu znajduje się rejestr honorowych dawców krwi przetwarzany w programie „Bank Krwi” opracowanym przez firmę Asseco. W rejestrze zawarte są dane osobowe dawców krwi. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Jedynie rejestr dawców zdyskwalifikowanych na stałe jest udostępniany w ramach współpracy między Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu a pozostałymi Centrami Krwiodawstwa w Polsce. Sytuacja ta wynika z przepisów obowiązujących wszystkie Centra Krwiodawstwa.