Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Struktura organizacyjna

Dyrektor  dr n. med. Dorota Król

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych - lek. Jadwiga Szymura-Kiszka, specjalista transfuzjologii klinicznej

Kierownik Terenowego Oddziału w Jastrzębiu Zdroju - lek. Bogdan Kolasiński

Kierownik Terenowego Oddziału w Rybniku - mgr Monika Siedlaczek

Kierownik Terenowego Oddziału w Wodzisławiu Śląskim- mgr Lucyna Mrozek


Dział Zapewnienia Jakości- mgr Ewa Łopacz

Dział Metodyczno-Organizacyjny i Sprawozdawczości- mgr Barbara Wydriński

Dział Finansowo-Księgowy - mgr Iwona Klon

Dział Administracyjno-Kadrowy- Barbara Woźny

Dział Techniczno-Gospodarczy-Mariusz Wilk

Dział Dawców i Pobierania -mgr Beata Wysoczańska-Skroban

Dział Preparatyki -mgr Krzysztof Mazurkiewicz

Dział Laboratoryjny- mgr Małgorzata Duda

Dział Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - mgr Elżbieta Pawłowska

Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew- mgr Joanna Myrczek-Kulbaka

Dział Ekspedycji- mgr Adam Rajman

Dział Farmacji Szpitalnej- mgr Małgorzata Nowak


 

Załączniki

schemat organizacyjny-13.09.2018