Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Struktura organizacyjna

Dyrektor -  mgr Gizela Kowol

Zastępca Dyrektora ds. medycznych - lek. Anna Ochalska-Tyka

Kierownik Terenowego Oddziału w Jastrzębiu Zdroju - mgr Beata Wysoczańska-Skroban

Kierownik Terenowego Oddziału w Rybniku - mgr Irena Dratwa

Kierownik Terenowego Oddziału w Wodzisławiu Śląskim- mgr Lucyna Mrozek

Dział Zapewnienia Jakości- mgr Monika Siedlaczek

Dział Metodyczno-Organizacyjny i Sprawozdawczości- p.o. Monika Herzog

Dział Finansowo-Księgowy - mgr Ewa Porwoł

Dział Administracyjno-Kadrowy- mgr Izabela Wołoszyn

Dział Techniczno-Gospodarczy-p.o. Mariusz Pawluch

Dział Dawców i Pobierania -mgr Alicja Kszuk

Dział Preparatyki -mgr Krzysztof Mazurkiewicz

Dział Laboratoryjny- mgr Teresa Warwowicz

Dział Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - mgr Elżbieta Pawłowska

Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew- mgr Joanna Myrczek-Kulbaka

Dział Ekspedycji- mgr Adam Rajman

Dział Farmacji Szpitalnej- mgr Małgorzata Nowak


 

Załączniki

schemat organizacyjny-13.09.2018