Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu nieograniczonego na "Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" (RCKiK/03/2020).

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc