Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IOD.docx