Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie przetagu nieograniczonego na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu" 13.19

Załączniki

Ogłoszenie 13.19 NR.docx

SIWZ 13.19.zip