Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Zawiadomienie u unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty bajkorzystniejszej oraz o ponownej ocenie ofert w postępowaniu na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu" 09.19

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności.doc