Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na "Dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Załączniki

Pytania i odpowiedzi 2.pdf