Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA HCV+ RNA HIV+ DNA HBV całkowicie automatycznymi metoda

Wszystkie szczegóły przetargu wraz z ogłoszeniem oraz SIWZ znajdują się na platformie pod adresem  https://rckikraciborz.ezamawiajacy.pl

Załączniki

siwz.doc

zał.1- wzór umowy.doc

Zał.2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx

zał.3 - JEDZ.doc

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
13-05-2019 13:47 Marika Kida