Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Załączniki

Pytanie i odpowiedzi.pdf

Zał 1A Formularz asortymentowo -cenowy -uzupełniony.doc

zał 6. - wzór umowy RODO.docx