Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja z otwarcia ofert dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa pojemników z do pobierania i preparatyki krwi" RCKiK/04/2020

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert.docx