Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 09.19

Załączniki

Ogłoszenie 09.19 NR.docx

SIWZ 09.19.zip