Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie przetargu na "Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu" 10.19

Załączniki

Ogłoszenie 10.19 NR.docx

SIWZ 10.19.zip