Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "„Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu” RCKiK-13/19

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc