Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 06.19

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc