Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wyborze II na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu" 09.19

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II.doc