Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium Wojewódzkiego Szpitala nr 2 na Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 06.19

Załączniki

Ogłoszenie 06.19

SIWZ 06.19

Dokumenty powiązne

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych dla RCKiK w Raciborzu oraz TO-ZAP/01/2020