Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych dla RCKiK w Raciborzu oraz TO-ZAP/01/2020

Oferty należy składać do dnia 23 czerwca 2020 r. do godziny 11:30

Załączniki

Zaproszenie do składania ofert.docx

Formularz ofertowy.docx

Załącznik-Nr-2-projekt umowy.doc

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
15-06-2020 13:39 utworzono Barbara Woźny, przetargi@rckik.pl