Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie zapytania ofertowego na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP.04.2019

Załączniki

Ogłoszenie zapytania ofertowego ZAP.04.2019.doc

Zał. 1-Formularz ofertowy.docx

Zał. 2 -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx

Zał. 3- Wzór umowy.docx