Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Zapytanie ofertowe na " Świadzcenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych oddziałach w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu Zdrój" ZAP.02.201

Załączniki

Zaproszenie do składania ofert.docx

Formularz ofertowy.docx

Umowa WZÓR.docx