Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LAB., MAT. ZUŻ. I EKSPLOAT. ORAZ DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WRAZ Z SYS. ICH STEROWANIA DO WYKONYWANIA BADAŃ U DAWCÓW W ZAKRESIE ZAKAŻENIA HBV, HCV, HIV1,2 ORAZ ANTY-TREPONEMA POLLIDUM" RCKIK/01/2020

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH I EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WRAZ Z SYSTEMEM ICH STEROWANIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ U DAWCÓW KRWI W ZAKRESIE ZAKAŻENIA HBV, HCV, HIV1,2 ORAZ ANTY-TREPONEMA POLLIDUM" RCKIK/01/2020

 

Wszystkie szczegóły przetargu wraz z ogłoszeniem oraz SIWZ znajdują się na platformie pod adresem  https://rckikraciborz.ezamawiajacy.pl
Termin ważności przetargu do 24.02.2020r., do godziny 11:30.

Załączniki

SIWZ 01.20.doc

zał. nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia.docx

zał.1- wzór umowy.doc

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
20-01-2020 15:12 treść Barbara Woźny przetargi@rckik.pl
20-01-2020 15:11 utworzono Barbara Woźny przetargi@rckik.pl