Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja z otwarcia ofert dot. Zaproszenia do składania ofert ZAP/01/2020 (w zakresie ochrony danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert.docx