Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII..." ZAP.04.2019

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc