Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP/04/2019

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert.docx