Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK" 12.19

Załączniki

Pytanie i odpowiedzi.docx