Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKIK w Raciborzu K.03.2019

Termin ważności konkursu do 27.12.2019r., do godziny 11:00

Załączniki

Regulamin.doc

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy.doc

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
17-12-2019 13:02 utworzono