Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Asystent /diagnosta laboratoryjny/ lub technik analityki medycznej

Załączniki

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Ogłoszenie-Asystent 12 2021.doc